Enquête dorpshuis de Trefkoel

Beste inwoner van Gasselte, Het Dorpshuis is al vele jaren in gebruik en biedt onderdak aan veel activiteiten die in ons dorp georganiseerd worden. Door uitbreiding van het gebruik is het dorpshuis een aantal keren verbouwd. Er is bij het dagelijks bestuur behoefte om de wensen ten aanzien van het gebruik te inventariseren. Het doel …

Informatie over het dorpsplein

Op de volgende link vindt u meer informatie m.b.t. het dorpsplein: http://www.dorpsplein.gasselte-kostvlies.nl/