• Enquête dorpshuis de Trefkoel

  Beste inwoner van Gasselte,

  Het Dorpshuis is al vele jaren in gebruik en biedt onderdak aan veel activiteiten die in ons dorp georganiseerd worden. Door uitbreiding van het gebruik is het dorpshuis een aantal keren verbouwd.

  Er is bij het dagelijks bestuur behoefte om de wensen ten aanzien van het gebruik te inventariseren. Het doel is om te kijken of de multifunctionaliteit verbeterd kan worden. Daarnaast zijn we geïnteresseerd welke activiteiten nog meer kunnen plaatsvinden in het dorpshuis buiten de huidige activiteiten om.
  Graag nodigen we u uit om vóór 30 juni 2017 uw mening te geven over dorpshuis De Trefkoel via onderstaand webadres:

  https://nl.surveymonkey.com/r/trefkoel

  Geeft u voorkeur aan het invullen van een papieren versie van de enquête ? Dan kunt u deze afhalen en ook weer inleveren bij het dorpshuis.
  We gebruiken uw antwoorden in combinatie met gesprekken met diverse verenigingen en instanties om tot een goed plan te komen voor het toekomstige gebruik van het dorpshuis. Meer informatie hierover volgt. Als u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen heeft, stel ze dan gerust aan één van de bestuursleden of via info@dorpshuisgasselte.nl

  Alvast hartelijk dank voor het invullen.

 • Onderzoek ‘Ons water uit de Drentsche Aa’

  Wij nodigen alle inwoners van ons dorp uit om deel te nemen aan dit onderzoek. Dit kan door het invullen van onderstaande enquête.

  De BOKD doet in het kader van de campagne Ons water uit de Drentsche Aa onderzoek naar de beleving van de woon- en leefomgeving, het effect op drinkwaterkwaliteit en de rol van bewoners daarin. We nodigen dan ook alle inwoners van het Drentsche Aa gebied uit om deel te nemen aan dit onderzoek. Dit kan door het invullen van onderstaande enquête. We beogen een zo’n groot mogelijke respons om inzicht te verkrijgen in hoe bewoners omgaan met hun leefmilieu wat uiteindelijk moet leiden tot schoon drinkwater in de Drentsche Aa.
  De enquête:

  http://bokd.us11.list-manage1.com/track/click?u=66b2e4acf821c847be15d46a3&id=5f347413ad&e=088d988238