Over het dorpshuis

Een dorpshuis voor en door Gasselte. We zijn een dorpshuis waar vrijwilligers een
belangrijke rol spelen en waar iedereen zich welkom voelt. In de Trefkoel komen mensen samen om elkaar te ontmoeten, te sporten, muziek te maken en vooral voor de gezelligheid.