Onderzoek ‘Ons water uit de Drentsche Aa’

Wij nodigen alle inwoners van ons dorp uit om deel te nemen aan dit onderzoek. Dit kan door het invullen van onderstaande enquête.

De BOKD doet in het kader van de campagne Ons water uit de Drentsche Aa onderzoek naar de beleving van de woon- en leefomgeving, het effect op drinkwaterkwaliteit en de rol van bewoners daarin. We nodigen dan ook alle inwoners van het Drentsche Aa gebied uit om deel te nemen aan dit onderzoek. Dit kan door het invullen van onderstaande enquête. We beogen een zo’n groot mogelijke respons om inzicht te verkrijgen in hoe bewoners omgaan met hun leefmilieu wat uiteindelijk moet leiden tot schoon drinkwater in de Drentsche Aa.
De enquête:

http://bokd.us11.list-manage1.com/track/click?u=66b2e4acf821c847be15d46a3&id=5f347413ad&e=088d988238