• Dorpshuis de Trefkoel Gasselte ontvangt €15.000 van het Oranjefonds

    Dorpshuis de Trefkoel Gasselte krijgt een bijdrage van € 15.000 van het Oranje Fonds voor het project “toekomstbestendig dorpshuis Gasselte”. Het hoofddoel van het project is om de sociale infrastructuur in stand te houden voor het gehele dorp en dit zo mogelijk te verbeteren. De bijdrage van het Oranjefonds wordt besteed aan het aanschaffen van LED-verlichting in het gehele gebouw.

    Om ook in de toekomst het verenigingsleven in Gasselte te kunnen laten voortbestaan is een duurzaam dorpshuis belangrijk. Op deze wijze kunnen de energiekosten laag gehouden worden en is het mogelijk om de huur zo laag mogelijk te laten zijn, waardoor het gebruik door verenigingen betaalbaar en dus gewaarborgd blijft.

    Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Het afgelopen jaar ondersteunde het met 31 miljoen euro zo’n 9.300 initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.