Nieuws van Kinderopvang de Hasselbraam

Kinderopvang De Hasselbraam
Wij willen een thuis zijn voor uw kind. Een plek waar uw kind voluit kan spelen en zich kan ontwikkelen binnen een beschermde omgeving. Ieder op zijn of haar niveau en met aandacht voor de verschillen in interesses van kinderen.

Kinderopvang
Uw kind verdient het beste! Daar bent u het vast met ons over eens! Wij staan met veel plezier klaar om de zorg voor uw kind uit uw handen te nemen. We vinden het belangrijk dat we uw kind niet alleen opvangen, maar ook stimuleren in zijn of haar ontwikkeling, net zoals u dat thuis zou doen.
Stimuleren van de ontwikkeling van kinderen doen we door gericht tijd te besteden aan contact met de baby’s, door veel aandacht te besteden aan het praten met kinderen en het stimuleren van hun taalkennis, maar ook door ze met behulp van thema’s een afwisselend aanbod aan activiteiten aan te bieden. U kunt dan denken aan beweegspelletjes, knutselactiviteiten, verkleden maar ook puzzelen en bouwen en natuurlijk ook veel zingen.

Peuterspeelzalen bij de Hasselbraam
De Hasselbraam biedt in Eext, Eexterveen, Gieterveen en Gasselte, peuterspeelzaal aan. Dit is een programma dat speciaal is opgezet voor peuters van twee tot vier jaar.
De peuterspeelzaal is bij ons geïntegreerd met de kinderopvang zodat het ochtendprogramma voor alle peuters van 2-4 jaar hetzelfde is.
Het doel van de peuterspeelzaal is om kinderen van 2 tot 4 jaar de gelegenheid te bieden zich al spelend te ontwikkelen. De kinderen spelen in vaste groepen met steeds dezelfde leidsters. Dat geeft een gevoel van stabiliteit en geborgenheid. In dat klimaat durven peuters nieuwe ontdekkingen te doen en kunnen ze vriendschap opbouwen met leeftijdgenootjes.
De peuterspeelzaal vormt een uitstekende voorbereiding op de basisschool. Kinderen wennen aan het verblijf in een groep, aan een vaste structuur van terugkerende activiteiten en aan een leidster die het programma aangeeft.

We werken met de Piramidemethode waarbij we rondom het thema een aantal vaste elementen aanbieden variërend van lezen, zingen, een groepsactiviteit of knutselwerkjes. Er zijn op iedere dag een aantal vaste terugkerende momenten (het noemen van de namen/vertelrondje, groepsactiviteiten, vrij spelen, eten). Dit geeft een kind houvast en zorgt voor voldoende afwisseling van rust en activiteiten. Bij de activiteiten zorgen wij ook voor een goede afwisseling in binnen en buiten activiteiten.

Overblijf
Ook voor de opvang van kinderen tijdens de lunch biedt De Hasselbraam in Eext, Gieterveen en Gasselte mogelijkheden, namelijk de tussenschoolse opvang (TSO).
De kinderen nemen eten en drinken mee van huis. In Gasselte is er de mogelijkheid om lunch van ons af te nemen voor een kleine vergoeding.
De TSO-medewerkers stimuleren de kinderen om te eten maar dwingen ze niet. Boterhammen die niet worden opgegeten geven we mee terug naar huis zodat u kunt zien wat uw kind gegeten heeft. Snoep is niet toegestaan op de TSO. Kinderen eten brood, fruit en eventueel een gezond tussendoortje zoals een cracker of ontbijtkoek.
De TSO is tijdens lesweken op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag geopend tijdens de middagpauze.

Buitenschoolse opvang
Buitenschoolse opvang bestaat uit (een combinatie van) voorschoolse opvang, naschoolse opvang en vakantieopvang. Naast deze reguliere opvang is er bij incidentele sluiting van scholen, bijvoorbeeld door studiedagen van leerkrachten, veelal ook opvang op de bso mogelijk.
Voor kinderen in de basisschoolleeftijd is zelfstandig worden een terugkerend item. Om dit te stimuleren, mogen de kinderen onder andere meedenken over wat goed en wat beter kan op de buitenschoolse opvang.
Het activiteitenaanbod op de buitenschoolse opvang wordt afgestemd op de verschillende leeftijden en interesses van kinderen. Er is voor iedereen wat te doen en de kinderen krijgen binnen bepaalde grenzen, de ruimte om zelf te bepalen wat zij willen doen. Vanzelfsprekend worden de kinderen begeleid bij de activiteiten. In de vakanties bieden we de kinderen een uitgebreid activiteitenprogramma met activiteiten die soms ook buiten de locatie plaatsvinden. Er wordt veel gewerkt met thema’s waarbinnen we een gevarieerd programma aanbieden. Voorbeeld thema’s zijn wintersport, kunst en cultuur en het circus.

Opvang plus zorg
De Hasselbraam biedt u een unieke mogelijkheid, om dicht bij huis kinderen op te vangen waarbij een extra zorgvraag is. Centraal staat daarbij dat uw kind gewoon kind kan zijn en dat wij met u als ouders zorgen voor een leuke tijd in de opvang. Uw kind wordt geplaatst in een reguliere groep en u kunt zelf de tijden aangeven dat u opvang nodig heeft.
Extra hulp kan soms nodig zijn in de vorm van lichamelijke zorg, zoals bijvoorbeeld sondevoeding of Diabetes mellitus. Het kan ook gaan om hulp bij een achterstand in de reguliere ontwikkeling door ziekte/ handicap.
Onze missie is het aanbieden van kwalitatief goede opvang in de leeftijd van 0-12 jaar. Vanuit een positieve benadering willen wij de ontwikkeling van uw kind proberen te stimuleren. Dit doen wij spelenderwijs doormiddel van passende activiteiten aan te bieden, die gekoppeld zijn aan een thema.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.kinderopvangdehasselbraam.nl