Koningsspelen OBS De Dobbe 20 april a.s.

11 april 2018 15:05 | Gepubliceerd door

Lang leve de Koning!

Op 20 april is het weer tijd voor de landelijke sportdag, genaamd: Koningsspelen.
De leerlingen van OBS de Dobbe zullen zich energiek inzetten op diverse sportieve activiteiten.
Deze dag staat voornamelijk in het teken van bewegen, gezondheid en fairplay. Daarnaast hebben we van de gelegenheid gebruik gemaakt om een sponsorrace hieraan te verbinden. De opbrengst hiervan zal gebruikt worden om het schooldeel van het nieuwe dorpsplein te kunnen realiseren.

U bent allen van harte welkom om onze leerlingen aan te moedigen. Tevens kunt u ook bijdragen door een kopje koffie of thee te nuttigen, uw nagels te laten lakken, een poging te wagen met blik gooien en nog meer….

Kom 20 april tussen 09.30 en 14.00 uur naar
het evenemententerrein naast het Dorpshuis de Trefkoel!