De gemeente Aa en Hunze is op zoek naar goede initiatieven en heeft daarvoor € 40.000 beschikbaar.

6 november 2015 15:43 | Gepubliceerd door

Stimuleren en ondersteunen
De gemeente Aa en Hunze is op zoek naar goede initiatieven en heeft daarvoor € 40.000 beschikbaar. Het doel is om plannen van inwoners die hieraan bijdragen met dit geld te stimuleren en ondersteunen. Heb jij een idee? Dien deze dan voor 1 februari 2016 in op www.aaenhunze.nl/jouwidee. Er zijn veel initiatieven denkbaar. In 2014 is een eerste, succesvolle pilot uitgevoerd. Bekijk de initiatieven uit 2014.

budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners jou idee samen uitvoeren