• PR Commissie voor het dorpshuis van start

  Vanaf 1 januari 2017 hebben Janet Luis en Alette Geertsma zitting genomen in de PR commissie. De PR commissie is een onderdeel van het bestuur van het dorpshuis en houdt zich bezig met o.a. het up to date houden van de website en het informeren van inwoners van Gasselte over activiteiten van het dorpshuis.

 • Dorpshuis de Trefkoel Gasselte ontvangt €15.000 van het Oranjefonds

  Dorpshuis de Trefkoel Gasselte krijgt een bijdrage van € 15.000 van het Oranje Fonds voor het project “toekomstbestendig dorpshuis Gasselte”. Het hoofddoel van het project is om de sociale infrastructuur in stand te houden voor het gehele dorp en dit zo mogelijk te verbeteren. De bijdrage van het Oranjefonds wordt besteed aan het aanschaffen van LED-verlichting in het gehele gebouw.

  Om ook in de toekomst het verenigingsleven in Gasselte te kunnen laten voortbestaan is een duurzaam dorpshuis belangrijk. Op deze wijze kunnen de energiekosten laag gehouden worden en is het mogelijk om de huur zo laag mogelijk te laten zijn, waardoor het gebruik door verenigingen betaalbaar en dus gewaarborgd blijft.

  Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Het afgelopen jaar ondersteunde het met 31 miljoen euro zo’n 9.300 initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.

 • Vervanging consumptiemunten

  De consumptiemunten die bij feesten en partijen gebruikt worden in het dorpshuis worden vervangen. Vanaf heden worden alleen nieuwe consumptiemunten uitgegeven. De oude consumptiemunten kunnen tot en met eind december 2016 worden gebruikt.

 • De gemeente Aa en Hunze is op zoek naar goede initiatieven en heeft daarvoor € 40.000 beschikbaar.

  Stimuleren en ondersteunen
  De gemeente Aa en Hunze is op zoek naar goede initiatieven en heeft daarvoor € 40.000 beschikbaar. Het doel is om plannen van inwoners die hieraan bijdragen met dit geld te stimuleren en ondersteunen. Heb jij een idee? Dien deze dan voor 1 februari 2016 in op www.aaenhunze.nl/jouwidee. Er zijn veel initiatieven denkbaar. In 2014 is een eerste, succesvolle pilot uitgevoerd. Bekijk de initiatieven uit 2014.

  budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners jou idee samen uitvoeren