AED is geplaatst ! update

De AED zit sinds 31 juli jl. in de kast aan de muur naast de deur van het Dorpshuis.  Eric Wilms van dorpsbelangen heeft de personen in het dorp m.b.t. het bedienen van de AED hierover per mail bericht. Zij hebben dan ook de code van het slot.

De AED is ook aangemeld bij de Hartstichting. Men ontvangt in geval van nood een sms met code en locatie dorpshuis.