Uitkomsten enquête huidige gebruikers dorpshuis

In de bijlage kunt u de uitkomsten lezen van de enquête onder de inwoners, zie ook het eerdere bericht hierover. 2017-06-21 resultaten brainstormsessie met huidge gebruikers dorpshuis  

Aanmelding clubkasactie 2017 Rabobank

Op 9 augustus jl. heeft dhr. ten Cate, penningmeester st. dorpshuis gasselte, de aanmelding bij de rabobank gedaan voor bovenvermelde actie. Men is van plan met het te ontvangen subsidiebedrag (deel vd kosten) een schrobmachine aan te schaffen, aangezien de huidige het onlangs heeft begeven. Dit is de tekst die te zien is op de …

AED is geplaatst ! update

De AED zit sinds 31 juli jl. in de kast aan de muur naast de deur van het Dorpshuis.  Eric Wilms van dorpsbelangen heeft de personen in het dorp m.b.t. het bedienen van de AED hierover per mail bericht. Zij hebben dan ook de code van het slot. De AED is ook aangemeld bij de …